اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476401&text=قتل فجیع 2 روحانی در سیستان و بلوچستان / یحیی کاروانی قاتل است

اشتراک گذاری