اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476404&text=عاملان تیراندازی به خودرو شهردار دارخوین شناسایی شدند

اشتراک گذاری