اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476663&text=تهرانی ها از این خرما نخورند / 2 افغانی این 10 تن را بسته بندی کردند

اشتراک گذاری