اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-476970&text=خبر تکاندهنده / پلیس 18 کیسه زباله حاوی اجساد مثله شده انسان را کشف کرد

اشتراک گذاری