اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-477079&text=سرنوشت تلخ بعد از غرق شدن ! / این جوان ایرانی ۱۴ سال نخوابیده است!! +فیلم

اشتراک گذاری