اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-477171&text=قربانی اسیدپاشی اصفهان: اعدام نمی‌خواهیم، چرخه خشونت باید متوقف شود

اشتراک گذاری