اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-477635&text=ضربات مهلک چاقو بر بدن برادر بزرگتر / جسد مهدی در گونی

اشتراک گذاری