اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-477664&text=محکومیت 2 فرد که برای سرویس های آمریکا و عربستان جاسوسی می کردند + فیلم

اشتراک گذاری