اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-477924&text=11 مزاحم نوامیس مردم در قم دستگیر شدند/ آنها فضای سایبری را فاسد کرده بودند

اشتراک گذاری