اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-477944&text=ناله های دلخراش زینب 40 ساله پس از دیدن وضعیت پسر 13 ساله اش+ عکس

اشتراک گذاری