اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-477957&text=داماد عصبانی اسلحه به دست برادر زن خود را شکار کرد / در رودسر اتفاق افتاد

اشتراک گذاری