اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478102&text=سقوط مرگبار یک کارگر در پروژه عظیم ایران مال / ظهر امروز رخ داد

اشتراک گذاری