اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478130&text=برادرکشی به خاطر هیچ در مشهد / بچه های طلاق به بهانه خرج خانه به جان هم افتادند !

اشتراک گذاری