اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478187&text=بازداشت ۹ متهم که در ملارد بدون مدرک و تخصص دندانهای مردم را می کشیدند !

اشتراک گذاری