اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478259&text=سرنوشت 2 کوهنورد بافتی پس از 9 ساعت جدال با مرگ

اشتراک گذاری