اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478273&text=3 مرد پلید مشهدی شب ها وارد خانه های مردم می شدند / تهران مقصد بعدی آنها بود

اشتراک گذاری