اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478504&text=4 عضو این باند ایرانی با تکفیری ها همکاری داشت! / راز مهمات جنگی در سرخس فاش شد!

اشتراک گذاری