اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478508&text=مجموعه شهروند ۲۳۰ تن برنج تقلبی موجود داشت/ اظهارات مدیر عامل شهروند غیر کارشناسی است

اشتراک گذاری