اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478542&text= زینب عروس15 ساله مادر بچه پدر شوهرش بود! / پدر و پسر افغان پلید بودند! + جزییات تکاندهنده

اشتراک گذاری