اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478576&text=غلامرضا در باران رفت و دیگر نیامد / ماجرای پیچیده ناپدید شدن مرد روستایی

اشتراک گذاری