اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478861&text=جزئیات ماجرای بیهوشی طولانی 4 بیمار پس از جراحی در بیمارستان قلب تهران در یک روز

اشتراک گذاری