اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-478903&text=جوان 24 ساله در حوضچه فشارشکن کانال آب کشاورزی در هرمزگان غرق شد

اشتراک گذاری