اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-480426&text=وسوسه پلید عاطفه ، مینا و مریم برای مردان تهرانی ! / آنها فقط 19 ساله بودند!

اشتراک گذاری