اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-480944&text=نجات ۷۰ غریق و مرگ یک نفر در سواحل مازندران

اشتراک گذاری