اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-481465&text=طرفدار ژاپنی سعید معروف که بخاطر او دور جهان را گشته است + فیلم

اشتراک گذاری