اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-481604&text=گرمای هوا علت تاخیر ۳ ساعته پرواز شیراز - تهران

اشتراک گذاری