اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-481982&text=سمیرا نیمه شب ها در خیابان های کرج تن به پلیدی می داد! / پول می خواستم!+ جزییات

اشتراک گذاری