اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-486702&text=بهارک شوهرش را به اقدام پلید تهدید کرد / دیر فهمیدم دختر 15 ساله ام دوستی پنهانی دارد !

اشتراک گذاری