اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-487299&text=نقشه پلید خانم منشی برای مدیرش در تهران / وقتی در شرکت تنها بودند چه اتفاقی افتاد؟

اشتراک گذاری