اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-487672&text=۵ نفر به دلیل "تب کریمه کنگو" از ابتدای امسال فوت کردند + نام استان‌های رکورددار بیماری

اشتراک گذاری