اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-487900&text=قاتل مامور زندان قاتل نوچه وحید مرادی در زندان هم است / مادر مامور اعدام می خواهد نه قصاص !

اشتراک گذاری