اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-488176&text=قاتل جوان گنبدی دستگیر شد / او با اسلحه جوان 32 ساله را در خیابان کشته بود

اشتراک گذاری