اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-488202&text=فروش نازنین زهرا به 2 فرشته در تبریز ! / برادر دوقلویش در روستا ماند !

اشتراک گذاری