اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-488209&text= روز برگزاری دادگاه محمدعلی نجفی مشخص شد / به زودی زود+ عکس

اشتراک گذاری