اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-488264&text=توده سه و نیم کیلوگرمی از رحم یک زن 27 ساله خارج شد/ در میناب رخ داد

اشتراک گذاری