اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-488509&text=دزدان حرفه ای خانه های آستارا به دام افتادند/ 2 سارق جوان روانه زندان شدند

اشتراک گذاری