اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-490163&text=شکایت عجیب به خاطر استفاده از تصویر پای قطع‌ شده‌اش

اشتراک گذاری