اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-492842&text=آقای احمدی‌نژاد، مردم دیگر فریب نمی‌خورند!

اشتراک گذاری