اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-494053&text=شرایط صلح و میزان دیه در پرونده نجفی اعلام شد

اشتراک گذاری