اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-494156&text=۹ شهریور، آخرین مهلت فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه

اشتراک گذاری