اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-494539&text=خانم بازیگر های بدحجاب باز هشدار گرفتند ! / این بار از بالاترین مقام پلیس ایران

اشتراک گذاری