اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-494634&text=2 برادر نوجوان هنگام بازی در کنار استخر طعمه آب شدند/ در چهار محال رخ داد

اشتراک گذاری