اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-494659&text=پانزدهمین همایش آشنایی با رشته های دانشگاهی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

اشتراک گذاری