اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-494677&text=رئیس قوه قضائیه: اگرمدیری در مطالبات مردم کوتاهی کند برکنار می شود

اشتراک گذاری