اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-494739&text=حمام خون در بلوار هاشمیه / تریلی یکی یکی خودروها را له کرد+ فیلم

اشتراک گذاری