اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495118&text=این خانم معلم شوهر داشت اما با شاگردانش پلیدی می کرد!+عکس

اشتراک گذاری