اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495319&text=طبری در حوزه ریاست قوه قضاییه داد و ستدهای زیرکانه داشت! / همدستانش هم بازداشت می شوند!

اشتراک گذاری