اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495323&text=پایان کار دزدان خانه های کرج / پشت بام مسیر ورود این دزدان به خانه ها بود

اشتراک گذاری