اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495375&text=تبریک روز خبرنگار از زبان رئیس دانشگاه پیام نور

اشتراک گذاری