اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-495379&text=تشکیل کمیته مشترک حقوقی و قضایی بین ایران و قطر

اشتراک گذاری